Fiosrachadh mun GhÓidhlig

Is urrainn dha An Darach Earranta Seirbheis Fiosrachaidh GÓidhlig a thoirt seachad do neach no buidheann sam bith a tha ag iarraidh ath-shealladh coitcheann air saoghal na GÓidhlig, na leasachaidhean a tha a'dol air adhart, seirbheisean foghlaim, leasachaidhean poileataigeach, aistean 's na pÓipearan-naidheachd is eile.

Gheibhear iris chunbhalach de chuspairean naidheachd anns am biodh ¨idh aig luchd-leughaidh no luchd-taic na GÓidhlig, c˛mhla ri clÓr-innse ¨raichte bho Óm gu Óm. Faodaidh seo a bhith a' toirt a-steach artaigealan sgrýobhte 'sa Bheurla agus/no 'sa GhÓidhlig, a'toirt a-steach brathan-naidheachd, sgrýobhaidhean mun GhÓidhlig is an leithid. Tha e comasach dhuinn s¨il a chumail air leasachaidhean cÓnain a bheir buaidh air a'GhÓidhlig agus cuideachd air mion-chÓnanan eile san RA gu cunbhalach. Faodar beachdachadh air iarratas sam bith a thaobh rannsachaidh a dhŔanamh air raon leasachaidh GÓidhlig sam bith a-rŔir a'chlÓr-ama a tha air a stŔidheachadh.

Bidh sinn toilichte ar seirbheisean a thabhann dhuibh.