Prýomh-sheirbheis Tacsaidh le Draibhear

Caisteal Dhun Eideann

Is e companaidh-teaghlaich beag stŔidhichte an D¨n ╚ideann a th'anns An Darach Earranta agus tha sinn a' tabhann seirbheis tacsaidh prýobhaideach, le cead bho Chomhairle Baile Dh¨n ╚ideann, taobh a-staigh agus taobh a-muigh Dh¨n ╚ideann, a tha de˛nach luchd-siubhail a thoirt a dh' Óite sam bith san RA. Thathas a'cleachdadh car m˛r fŔin-ghluasadach spaideil Volvo V70 (le suidheachain m˛ra do luchd-siubhail/siostam glainead Óile/suidheachain leathar teasaichte is eile), agus gheibh sibh car sÓbhailte comhfhurtail le draibhear, ceadaichte airson suas ri ceithir luchd-siubhail le bagannan a ghi¨lain.

Bheir sinn dhuibh s¨im aon-phrýseil airson turas sam bith ach tha sinn gu s˛nraichte a' tabhann turasan aon-phrýseil gu no bho na puirt-adhair - Puirt-adhair Dh¨n ╚ideann/Ghlaschu/Prestwick - no Óite sam bith san RA mas e sin ur toil. Gheibhear s¨imean airson turasan puirt-adhair sam bith agus tha na h-ýrean againn gu math fairpaiseil. Is urrainn dhuinn coinneachadh ri luchd-turais aig na puirt-adhair.

Tacsaidh

Is urrainn dhuinn buidhnean suas ri 4 duine a thoirt gu no bho Óite neo tachartas sp˛rsail sam bith, m.e. farpaisean goilf, Tattoo Armailteach Dh¨n ╚ideann, FŔisean, Turasan gu Taigh-dheilbh is eile. Chuirear fÓilte air c¨mhnantan le gnýomhachasan no le taighean-˛sta. Tha e comasach dhuinn cunntasan a chur thugaibh gach mios.

Bidh sinn toilichte ar seirbheisean a thabhann dhuibh.