Seirbheis C˛mhdhail ClÓrsaich

ClÓrsach mh˛r

Tha e˛las fad iomadach bliadhna aig An Darach Earranta ann a bhith a'gluasad ionnstramaidean ci¨il m˛r gu sÓbhailte, gu s˛nraichte ClÓrsaichean M˛ra agus ClÓrsaichean beaga (Ceilteach). Leis a'char m˛r Volvo V70 againn, is urrainn dhuinn ClÓrsach M˛r a ghluasad agus Óite gu le˛r fhathast airson dithis luchd-siubhail, no 5-6 clÓrsaichean beaga le Óite gu le˛r do dhithis luchd-siubhail.

Tha sinn de˛nach luchd-siubhail a choinneachadh aig no an toirt gu puirt-adhair no stŔiseanan-rŔile. Airson na h-ionnstramaidean a ghi¨lain gu sÓbhailte, dh' fheumadh c˛mhdach a bhith orra mu thrÓth (bog no cruaidh). Gheibhear s¨imean turais fa-leth le iarratas.

Tha an t-seirbheis seo gu s˛nraichte feumail do ChlÓrsairean a tha a'frithealadh FŔisean Ci¨il Albannach gach bliadhna no farpaisean m.e. FŔis ChlÓrsaich Eadar-nÓiseanta Dh¨n ╚ideann (Giblean) no Am M˛d NÓiseanta Rýoghail (DÓmhair).

Bidh sinn toilichte ar seirbheisean a thabhann dhuibh.